logo

Digital forskningsfront

På grund av världsläget kunde vi inte hålla någon forskningsfront i samband med vårens årsmöte. Vi hoppades i stället kunna återkomma under hösten. Samma restriktioner som tidigare råder ju ännu, men vi vill ändå försöka upprätthålla verksamheten. I stället för fysiskt möte kommer vi därför att ordna en digital forskningsfront fredagen den 25 september klockan 14:00–15:45. Presentationerna hålls via Zoom och är öppna för alla. Vi hoppas rentav nå ut bredare på detta sätt och presentatörerna deltar från Göteborg i väster till Helsingfors i öster.

De som kommer att presentera sina avhandlingar är

Petter Hellström (idéhistoria, Uppsala universitet): Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy [Läs opponentens recension i Lychnos: https://tidskriftenlychnos.se/article/view/21552/19398]

Sophie Holm (historia, Helsingfors universitet): Diplomatins ideal och praktik: Utländska sändebud i Stockholm 1746–1749

Anna Knutsson (historia, European University Institute, Florence): Smuggling in the North: Globalisation and the Consolidation of Economic Borders in Sweden, 1766–1806 (En artikel som sammanfattar avhandlingen är fritt åtkomlig här: https://doi.org/10.1080/2373518X.2019.1703323)

Avigail Rotbain (historia, Göteborgs universitet): Könets krona: Representationer av svenska drottningar från stormaktsenvälde till medborgarsamhälle

Hedvig Widmalm (ekonomisk historia, Uppsala universitet): Exploring the Mores of Mining: The oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724

För att anmäla dig och få en länk till Forskningsfronten sänder du ett mejl till:

evenemang@1700-tal.se

Sprid gärna denna information!

Bildspelet “Krigarkungen vid forskningsfronten ‒ drama i avbruten akt”.

Uniform och militär utrustning i 1700-talets Sverige

Boken Gustav III:s armé skulle ha uppmärksammats med ett boksläpp på Livrustkammaren i april. Som så många andra aktiviteter under våren fick det dock ställas in. Boken förtjänar trots det all uppmärksamhet den kan få.

Författaren, Martin Markelius, är föremålsintendent på Armémuseum med särskilt ansvar för uniformer och med specialisering på den gustavianska tiden. Gustav III:s anfallskrig mot Ryssland blev inte den framgång kungen hade hoppats på, vare sig utrikespolitiskt eller inrikespolitiskt, men tack vare framgångar till sjöss lyckades han dra sig ur det hela med blotta förskräckelsen och kolporterade därefter föreställningen att Sveriges ära och säkerhet var återställd.

Kriget såg några av Sveriges största och mest framgångsrika sjöbataljer, men Gustav III:s armé handlar, som titeln avslöjar, om landstridskrafterna – framför allt deras uniformer och utrustning. Alla femtiotalet svenska och finska regementen med deras kännetecken får utförlig beskrivning i text och bild. Den specialintresserade kan mycket väl läsa alla de 440 sidorna, men framför allt fungerar boken som illustrerat referensverk. Betydande utrymme ägnas också den militärhistoriskt misskända frihetstiden.

Gustav III:s armé ges ut av Medströms bokförlag.

Osmanska bilder av landet vid världens utkant

Sommaren 1733 anlände ett sändebud från sultanen i Istanbul till den svenska huvudstaden. Mehmed Said Efendis officiella uppdrag var att bevaka den svenska kronans återbetalning av de skulder Karl XII dragit på sig som landsflyktig i det osmanska riket två decennier tidigare. En annan, mer klandestin uppgift var att utspana nyttiga innovationer och knyta nyttiga relationer i norra Europa.

I en omfattande diplomatisk rapport beskrev Said europeiska seder i allmänhet och svenska i synnerhet. Saids skildring analyseras i en nyutkommen bok av historikern Joachim Östlund, lektor vid Lunds universitet. Vid världens ände: Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige (159 s., ill.) är utgiven av Nordic Academic Press och släpps i dagarna.

Ny styrelse 2020–2021

Sällskapet för 1700-talsstudier höll årsmöte i Uppsala och via elektronisk länk den 11 juni 2020. Efter årsmötet ser styrelsen ut på följande sätt: Jonas Nordin (ordförande), professor i bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet; FD Brita Planck (vice ordförande), projektutvecklare, Västergötlands museum; FD Linn Holmberg (sekreterare), forskare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet; FD Annika Windahl Pontén (skattmästare), besökskoordinator vid Uppsala universitet; FD Johannes Ljungberg (huvudredaktör årsskrift), postdoc vid Centre for Privacy studies, Köpenhamns universitet; Christoper Landstedt (webbredaktör), doktorand i konsthistoria vid Stockholms universitet; Tim Berndtsson, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet; FD Måns Jansson, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet; Vera Sundin, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Här kan du ladda ned sällskapets verksamhetsberättelse för 2019–2020.

Årsmöte 2020

Sällskapet för 1700-talsstudier håller årsmöte torsdag den 11 juni 2020 klockan 15:00 på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, rum Leufsta. På grund av pandemin kommer föreningen i år att erbjuda möjligheten att delta i mötet på distans via Zoom. För att begränsa risken för smittspridning rekommenderar vi alla medlemmar att i första hand använda sig av den möjligheten. Årsmötet kommer enbart att behandla stämmofrågor. Den planerade presentationen efter årsmötet av aktuella avhandlingar med 1700-talstema är inställd.

Om du som medlem i föreningen vill delta på distans behöver vi ha din anmälan senast den 10 juni. Anmälan görs via e-post till info@1700-tal.se. Du får då en bekräftelse på att du är anmäld och cirka en halvtimme före mötet sänds en Zoom-länk till den e-postadress du uppgett. För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning (surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling, högtalare, mikrofon och webbkamera.

Rum Leufsta är beläget direkt till höger innanför huvudentrén till Carolina Rediviva. Där kan ett litet antal medlemmar delta. För att säkerställa att antalet närvarande inte överskrider rummets kapacitet ur smittskyddshänseende vill vi att den som önskar delta på plats föranmäler detta senast måndag den 8 juni.

Frågor bevaras av ordförande Jonas Nordin jonas.nordin@kultur.lu.se eller skattmästare Annika Windahl Pontén annika.windahl@ponten.se

Observera att endast medlemmar i Sällskapet för 1700-talsstudier äger rätt att delta i årsmötet. Har du glömt att betala årets medlemsavgift går det ännu att göra. Vi välkomnar även nya medlemmar!

Styrelsen

Ladda ned dagordning.

Årsmöte för Sällskapet Gustaf III (INSTÄLLT)

Sällskapet Gustaf IIIs årsmöte i Kristinehovs malmgård i Stockholm är inställt, men kommer att genomföras senare i år. Mer information kommer att komma framöver på https://sallskapetgustaf3.se/aktuellt/.

1700-talets rum och platser

Välkommen till 2019 års nationella 1700-talskonferens (SWECS19) på temat ”1700-talets rum och platser”! Under tre dagar kommer ett 40-tal deltagare från en rad olika discipliner och institutioner att träffas på Kristinehovs Malmgård, Nationalmuseum och Drottningholms slott för att utbyta tankar, idéer och kunskap om olika aspekter av 1700-talets platser, rum och spatialitet i vidare mening. Flertalet av deltagarna kommer från Sverige, men programmet innehåller även en handfull bidrag från andra länder i främst Nord- och Västeuropa.

De ca 35 programpunkterna uppvisar en stor bredd och variationsrikedom i ämnesval och perspektiv, samtidigt som de alla på olika sätt bidrar till att belysa temat så som det formulerades i Sällskapets call for papers hösten 2018. Konferensen inleds med en plenarföreläsning av Penelope J. Corfield från Royal Holloway London, som i juli 2019 valdes till president i det internationella 1700-talssällskapet ISECS.

SWECS19 anordnas av det svenska Sällskapet för 1700-talsstudier i samarbete med Portal 1700 vid Stockholms universitet och med generöst stöd från Magnus Bergvalls Stiftelse.

Konferensprogram, inklusive abstracts, kan du hitta här. För mer information om konferenstemat ”1700-talets rum och platser”, se Call for papers (nu stängt).

Hålltider

Registreringen öppnar kl. 12.30 torsdagen den 10 oktober på Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Stockholm. Programmet inleds kl. 13.00 med en välkomsthälsning och Penelope Corfields keynote, och avslutas med lunch kl. 13.15 lördagen den 12 oktober. På torsdagskvällen den 10 oktober inbjuder vi till guidad visning på Nationalmuseum med efterföljande mingel och lansering av årets utgåva av Sjuttonhundratal. Konferensmiddagen ges kvällen därpå. Eftermiddagen den 12 oktober finns möjlighet att delta i en exkursion till Drottningholms slott med återkomst till Stockholm senast kl. 16.00. Se det fullständiga programmet (publiceras här ca en månad före konferensen) för mer detaljerade upplysningar samt diverse praktisk information.

Anmälan

Anmälan till SWECS19 var öppen till och med den 25 september 2019.

Konferensavgiften för ordinarie medlemmar i Sällskapet är 950 kr och för medlemmar som är studenter/doktorander 750 kr. Motsvarande avgift för icke medlemmar är 1.350 kr (ordinarie) resp. 1.000 kr (student/doktorand). För konferensmiddagen den 11 oktober (tillval) tillkommer en kostnad om 450 kr.

Sällskapets årsavgift är f.n. 300 kr för ordinarie medlem och 150 kr för student/doktorand. För den som så önskar är det möjligt att bli medlem i samband med konferensanmälan och på så vis betala den lägre konferensavgiften.

Frågor?

Frågor om #SWECS19 besvaras via epost på adress swecs19@1700-tal.se.

Rousseau på Confidencen

Den 24‒25 september 2019 levandegörs Jean-Jacques Rousseau i ett unikt projekt på Confidencen.

Forskningsprojektet Performing Premodernity (Stockholms universitet), Drottningholms Barockensemble och Confidencen har målet att levandegöra 1700-talets scenkonst. Genom gedigen forskning och artister med lång erfarenhet av 1700-talsrepertoaren, bjuder föreställningen på allt från tidstrogna kostymer och instrument, till koreografi och dramaturgi inspirerade av såväl Rousseau själv som 1700-talets estetik. Musikalisk ledare för de båda verken är Mark Tatlow. Karin Modigh står bakom koreografin i Le Devin du Village

Sällskapets medlemmar erbjuds nu att köpa biljetter till föreställningarna med 20 % rabatt på priset (ordinarie pris från 460 kr). Rabatten dras av vid köp av biljett på Confidencens webbplats genom att ange kampanjkod: Rousseau

Ladda ned flyer.

Läs mer på evenemangets Facebook-sida: https://www.facebook.com/events/507891683356681/

Kallelse till årsmöte 23 maj 2019

Härmed kallas Sällskapets medlemmar till ordinarie årsmöte torsdagen den 23 maj 2019 kl. 13.00 i Drottning Victorias salong, Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunns- vägen 24, Stockholm.

Röstberättigade vid årsmötet är de som var medlemmar under 2018 eller som är det vid tidpunkten för mötets genomförande.

Konferens om Fredrik Henrik af Chapman i Karlskrona

Den 3–4 oktober 2019 anordnar Marinmuseum i Karlskrona en internationell vetenskaplig konferens om den framstående skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808). Arrangörerna efterlyser nu förslag på papers till konferensen, vilka jämte ett CV inlämnas senast den 19 april. För närmare information se bifogad inbjudan.