logo
logo

Ny styrelse 2020–2021

Sällskapet för 1700-talsstudier höll årsmöte i Uppsala och via elektronisk länk den 11 juni 2020. Efter årsmötet ser styrelsen ut på följande sätt: Jonas Nordin (ordförande), professor i bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet; FD Brita Planck (vice ordförande), projektutvecklare, Västergötlands museum; FD Linn Holmberg (sekreterare), forskare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet; FD Annika Windahl Pontén (skattmästare), besökskoordinator vid Uppsala universitet; FD Johannes Ljungberg (huvudredaktör årsskrift), postdoc vid Centre for Privacy studies, Köpenhamns universitet; Christoper Landstedt (webbredaktör), doktorand i konsthistoria vid Stockholms universitet; Tim Berndtsson, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet; FD Måns Jansson, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet; Vera Sundin, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Här kan du ladda ned sällskapets verksamhetsberättelse för 2019–2020.

Årsmöte 2020

Sällskapet för 1700-talsstudier håller årsmöte torsdag den 11 juni 2020 klockan 15:00 på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, rum Leufsta. På grund av pandemin kommer föreningen i år att erbjuda möjligheten att delta i mötet på distans via Zoom. För att begränsa risken för smittspridning rekommenderar vi alla medlemmar att i första hand använda sig av den möjligheten. Årsmötet kommer enbart att behandla stämmofrågor. Den planerade presentationen efter årsmötet av aktuella avhandlingar med 1700-talstema är inställd.

Om du som medlem i föreningen vill delta på distans behöver vi ha din anmälan senast den 10 juni. Anmälan görs via e-post till info@1700-tal.se. Du får då en bekräftelse på att du är anmäld och cirka en halvtimme före mötet sänds en Zoom-länk till den e-postadress du uppgett. För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning (surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling, högtalare, mikrofon och webbkamera.

Rum Leufsta är beläget direkt till höger innanför huvudentrén till Carolina Rediviva. Där kan ett litet antal medlemmar delta. För att säkerställa att antalet närvarande inte överskrider rummets kapacitet ur smittskyddshänseende vill vi att den som önskar delta på plats föranmäler detta senast måndag den 8 juni.

Frågor bevaras av ordförande Jonas Nordin jonas.nordin@kultur.lu.se eller skattmästare Annika Windahl Pontén annika.windahl@ponten.se

Observera att endast medlemmar i Sällskapet för 1700-talsstudier äger rätt att delta i årsmötet. Har du glömt att betala årets medlemsavgift går det ännu att göra. Vi välkomnar även nya medlemmar!

Styrelsen

Ladda ned dagordning.

Årsmöte för Sällskapet Gustaf III (INSTÄLLT)

Sällskapet Gustaf IIIs årsmöte i Kristinehovs malmgård i Stockholm är inställt, men kommer att genomföras senare i år. Mer information kommer att komma framöver på https://sallskapetgustaf3.se/aktuellt/.

1700-talets rum och platser

Välkommen till 2019 års nationella 1700-talskonferens (SWECS19) på temat ”1700-talets rum och platser”! Under tre dagar kommer ett 40-tal deltagare från en rad olika discipliner och institutioner att träffas på Kristinehovs Malmgård, Nationalmuseum och Drottningholms slott för att utbyta tankar, idéer och kunskap om olika aspekter av 1700-talets platser, rum och spatialitet i vidare mening. Flertalet av deltagarna kommer från Sverige, men programmet innehåller även en handfull bidrag från andra länder i främst Nord- och Västeuropa.

De ca 35 programpunkterna uppvisar en stor bredd och variationsrikedom i ämnesval och perspektiv, samtidigt som de alla på olika sätt bidrar till att belysa temat så som det formulerades i Sällskapets call for papers hösten 2018. Konferensen inleds med en plenarföreläsning av Penelope J. Corfield från Royal Holloway London, som i juli 2019 valdes till president i det internationella 1700-talssällskapet ISECS.

SWECS19 anordnas av det svenska Sällskapet för 1700-talsstudier i samarbete med Portal 1700 vid Stockholms universitet och med generöst stöd från Magnus Bergvalls Stiftelse.

Konferensprogram, inklusive abstracts, kan du hitta här. För mer information om konferenstemat ”1700-talets rum och platser”, se Call for papers (nu stängt).

Hålltider

Registreringen öppnar kl. 12.30 torsdagen den 10 oktober på Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Stockholm. Programmet inleds kl. 13.00 med en välkomsthälsning och Penelope Corfields keynote, och avslutas med lunch kl. 13.15 lördagen den 12 oktober. På torsdagskvällen den 10 oktober inbjuder vi till guidad visning på Nationalmuseum med efterföljande mingel och lansering av årets utgåva av Sjuttonhundratal. Konferensmiddagen ges kvällen därpå. Eftermiddagen den 12 oktober finns möjlighet att delta i en exkursion till Drottningholms slott med återkomst till Stockholm senast kl. 16.00. Se det fullständiga programmet (publiceras här ca en månad före konferensen) för mer detaljerade upplysningar samt diverse praktisk information.

Anmälan

Anmälan till SWECS19 var öppen till och med den 25 september 2019.

Konferensavgiften för ordinarie medlemmar i Sällskapet är 950 kr och för medlemmar som är studenter/doktorander 750 kr. Motsvarande avgift för icke medlemmar är 1.350 kr (ordinarie) resp. 1.000 kr (student/doktorand). För konferensmiddagen den 11 oktober (tillval) tillkommer en kostnad om 450 kr.

Sällskapets årsavgift är f.n. 300 kr för ordinarie medlem och 150 kr för student/doktorand. För den som så önskar är det möjligt att bli medlem i samband med konferensanmälan och på så vis betala den lägre konferensavgiften.

Frågor?

Frågor om #SWECS19 besvaras via epost på adress swecs19@1700-tal.se.

Rousseau på Confidencen

Den 24‒25 september 2019 levandegörs Jean-Jacques Rousseau i ett unikt projekt på Confidencen.

Forskningsprojektet Performing Premodernity (Stockholms universitet), Drottningholms Barockensemble och Confidencen har målet att levandegöra 1700-talets scenkonst. Genom gedigen forskning och artister med lång erfarenhet av 1700-talsrepertoaren, bjuder föreställningen på allt från tidstrogna kostymer och instrument, till koreografi och dramaturgi inspirerade av såväl Rousseau själv som 1700-talets estetik. Musikalisk ledare för de båda verken är Mark Tatlow. Karin Modigh står bakom koreografin i Le Devin du Village

Sällskapets medlemmar erbjuds nu att köpa biljetter till föreställningarna med 20 % rabatt på priset (ordinarie pris från 460 kr). Rabatten dras av vid köp av biljett på Confidencens webbplats genom att ange kampanjkod: Rousseau

Ladda ned flyer.

Läs mer på evenemangets Facebook-sida: https://www.facebook.com/events/507891683356681/

Kallelse till årsmöte 23 maj 2019

Härmed kallas Sällskapets medlemmar till ordinarie årsmöte torsdagen den 23 maj 2019 kl. 13.00 i Drottning Victorias salong, Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunns- vägen 24, Stockholm.

Röstberättigade vid årsmötet är de som var medlemmar under 2018 eller som är det vid tidpunkten för mötets genomförande.

Konferens om Fredrik Henrik af Chapman i Karlskrona

Den 3–4 oktober 2019 anordnar Marinmuseum i Karlskrona en internationell vetenskaplig konferens om den framstående skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808). Arrangörerna efterlyser nu förslag på papers till konferensen, vilka jämte ett CV inlämnas senast den 19 april. För närmare information se bifogad inbjudan.

Visning av Hagströmerbiblioteket 5 oktober

Den 5 oktober kl. 14.00 anordnar 1700-talssällskapet en guidad visning av Hagströmerbiblioteket i Stockholm, som sedan 1997 förenar bl.a. Karolinska Institutets och Svenska läkaresällskapets samlingar av böcker och manuskript. Större delen av den äldre samlingen går i sin tur tillbaka till Collegium Medicum (1663–1813). Biblioteket är inrymt i det byggnadsminnesförklarade Haga Tingshus i Solna.

Under besöket guidas vi av Hjalmar Fors, som under två timmar kommer att visa oss böcker och manuskript med 1700-talsanknytning. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer (först till kvarn…) och kostnaden är 165 kr per person. Anmälan görs senast den 15 september i form av ett mejl till treasurer@1700-tal.se samt inbetalning på Sällskapets plusgirokonto 32 93 90-9. Glöm inte att ange namn. Välkommen!

Inbjudan till temanummer av årsskriften

1700-talet sedan 1700-talet: historiografi och kulturarv i tvärvetenskaplig belysning.
2019 års upplaga av Sjuttonhundratal planeras som ett temanummer med historiografiskt perspektiv. Med avstamp i den konferens som hölls i Uppsala i oktober 2017 önskar redaktionen bidra till kunskap om 1700-talet som idé, koncept och historisk period. Bidragen kan till exempel behandla seklet i litterära, visuella, filmiska, musikaliska och sceniska gestaltningar. De kan analysera (arbetet med) restaureringar och utställningar om 1700-talet. Ett annat möjligt perspektiv är att diskutera tankegods som har varit betydelsefulla sedan 1700-talet eller som förknippas med upplysningen i bredaste bemärkelse. Läs mer i call for papers.

Årsmöte och forskningsfronten 2018

Den 8 maj kl håller föreningen årsmöte på Kristinehovs Malmgård i Stockholm. Mötet ingår i ett större program på 1700-talstema som inleds 13.00 med en välkomsthälsning till och presentation av Kristinehovs Malmgård och fortsätter ca 13.45 med årets upplaga av Forskningsfronten. Med Annie Mattsson och Merit Laine som moderatorer presenterar då sex nydisputerade 1700-talsforskare sina avhandlingar och, i några fall, pågående postdokprojekt: Sari Nauman, Johannes Ljungberg, Måns Jansson, Andreas Rydberg, Ina Lindblom och Hedvig Mårdh.

Ingen föranmälan men antalet platser är begränsat. Alla intresserade är varmt välkomna!

För mer information, se kallelsen.