Visning av Hagströmerbiblioteket 5 oktober

Den 5 oktober kl. 14.00 anordnar 1700-talssällskapet en guidad visning av Hagströmerbiblioteket i Stockholm, som sedan 1997 förenar bl.a. Karolinska Institutets och Svenska läkaresällskapets samlingar av böcker och manuskript. Större delen av den äldre samlingen går i sin tur tillbaka till Collegium Medicum (1663–1813). Biblioteket är inrymt i det byggnadsminnesförklarade Haga Tingshus i Solna.

Under besöket guidas vi av Hjalmar Fors, som under två timmar kommer att visa oss böcker och manuskript med 1700-talsanknytning. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer (först till kvarn…) och kostnaden är 165 kr per person. Anmälan görs senast den 15 september i form av ett mejl till treasurer@1700-tal.se samt inbetalning på Sällskapets plusgirokonto 32 93 90-9. Glöm inte att ange namn. Välkommen!