Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt

Sällskapet för 1700-talsstudier hälsar välkommen till vår stora konferens i Gustavianum i Uppsala 7 och 8 maj 2015

Forskningen har under de senare decennierna alltmer kommit att inrikta sig på frågeställningar om människors sociala praktiker, erfarenheter och levnadsförhållanden. Vi undersöker såväl materiella förhållanden som förväntanshorisonter, drömmar och rädslor. Genom att välja temat vardagsliv för års nationella konferens vill Sällskapet bidra till en fördjupad utforskning av dessa perspektiv.

Konferensen hålls i Gustavianum (Akademigatan 3, mittemot Domkyrkan, ingång från denna sida). Samling och registrering sker vid konferenslokalerna på plan 1. Föreläsningar och sessioner hålls i de tre följande lokalerna i byggnaden: Auditorium Minus (plan 1), Liljeforsrummet (plan 1) och Valvet (bottenvåningen). Luncher och kaffe serveras i Katedralcaféet på andra sidan gatan, invid Domkyrkan. Konferensen inleds torsdagen den 7 maj klockan 8.30, med registrering, och avslutas på fredag eftermiddag klockan 17.00. Två stycken key-note föredrag, en avslutande debatt samt 12 olika sessioner finns på programmet. De olika sessionerna är organiserade så att deltagarna presenterar kortare föredrag innan en allmän diskussion sker. Föredragen skall inte vara längre än 12 minuter för att en givande diskussion skall hinnas med.

PROGRAM

Arrangörerna kommer att erbjuda ett bord, som kan användas för att ställa ut och/eller sälja böcker under konferensen. Dock kommer ingen samordnad service för detta att ordnas.

Kostnaden för denna konferens är 700 kronor för disputerade deltagare samt 400 kronor för icke disputerade. I denna avgift ingår, förutom deltagandet i de vetenskapliga aktiviteterna, kaffe och lunch de bägge dagarna samt torsdagens konferensmiddag på Norrlands Nation.

Konferensen är endast öppen för Sällskapets medlemmar samt våra kollegor från våra Nordiska syskonsällskap. Är man inte redan medlem kan man bli det! Information om hur man då går till väga finns på annat håll på denna hemsida. Medlemskapet kostar 250 kronor per år.

Då lokalerna sätter vissa begränsningar så har vi tvingats sätta ett tak för antalet deltagare till 80 personer. Det finns således anledning att anmäla sig omgående. Naturligtvis har deltagare med aktiva uppdrag företräde till dessa platser.

Vidare information angående anmälan.

Till sidan för anmälan till Vardagsliv.

Hälsar organisationskommittén, Mikael Ahlund, My Hellsing, Måns Jansson, Annie Mattsson och Göran Rydén.

Se även information i det tidigare call for papers.