Digital forskningsfront

På grund av världsläget kunde vi inte hålla någon forskningsfront i samband med vårens årsmöte. Vi hoppades i stället kunna återkomma under hösten. Samma restriktioner som tidigare råder ju ännu, men vi vill ändå försöka upprätthålla verksamheten. I stället för fysiskt möte kommer vi därför att ordna en digital forskningsfront fredagen den 25 september klockan 14:00–15:45. Presentationerna hålls via Zoom och är öppna för alla. Vi hoppas rentav nå ut bredare på detta sätt och presentatörerna deltar från Göteborg i väster till Helsingfors i öster.

De som kommer att presentera sina avhandlingar är

Petter Hellström (idéhistoria, Uppsala universitet): Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy [Läs opponentens recension i Lychnos: https://tidskriftenlychnos.se/article/view/21552/19398]

Sophie Holm (historia, Helsingfors universitet): Diplomatins ideal och praktik: Utländska sändebud i Stockholm 1746–1749

Anna Knutsson (historia, European University Institute, Florence): Smuggling in the North: Globalisation and the Consolidation of Economic Borders in Sweden, 1766–1806 (En artikel som sammanfattar avhandlingen är fritt åtkomlig här: https://doi.org/10.1080/2373518X.2019.1703323)

Avigail Rotbain (historia, Göteborgs universitet): Könets krona: Representationer av svenska drottningar från stormaktsenvälde till medborgarsamhälle

Hedvig Widmalm (ekonomisk historia, Uppsala universitet): Exploring the Mores of Mining: The oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724

För att anmäla dig och få en länk till Forskningsfronten sänder du ett mejl till:

evenemang@1700-tal.se

Sprid gärna denna information!

Bildspelet “Krigarkungen vid forskningsfronten ‒ drama i avbruten akt”.