Tore Frängsmyr in memoriam

Med stor sorg har Sällskapet för 1700-talsstudier nåtts av budet att Tore Frängsmyr nyligen avlidit i en ålder av 79 år. Han disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 1969, verkade senare under många år som professor i vetenskapshistoria och var i flera decennier en av Sveriges främsta humanister, med en röst som hördes i såväl lokal och nationell kulturdebatt som vid den internationella forskningsfronten. Frängsmyr var oerhört produktiv som författare av både akademiska och mer populärvetenskapliga verk om svensk idé-, vetenskaps- och kulturhistoria, och han var – som Frans Lundgren skriver i ett minnesord i Upsala Nya Tidning – “helt eller delvis ansvarig för projekt som Nationalencyklopedin, Centrum för vetenskapshistoria vid Vetenskapsakademien och den stora historiken över Uppsala universitet”.

För det svenska 1700-talssällskapet hade Tore Frängsmyr en alldeles särskild betydelse. Inte bara för att han under nästan ett halvsekel var en av våra mest framstående 1700-talsforskare, utan också och kanske framför allt för att han vid bildandet av Sällskapet 1987 var den drivande kraften och blev dess förste ordförande. Därmed öppnades en tvärvetenskaplig arena för främjandet av forskningen kring 1700-talet vilken har spelat stor roll för många av oss som sökt följa i hans fotspår under de gångna trettio åren. När vi idag framför vårt varma deltagande till hans familj och vänner, minns vi därför Tore Frängsmyr inte bara med saknad utan också med djup tacksamhet.

För Sällskapet för 1700-talsstudier
Kenneth Nyberg
Ordförande