Årsmöte 2020

Sällskapet för 1700-talsstudier håller årsmöte torsdag den 11 juni 2020 klockan 15:00 på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, rum Leufsta. På grund av pandemin kommer föreningen i år att erbjuda möjligheten att delta i mötet på distans via Zoom. För att begränsa risken för smittspridning rekommenderar vi alla medlemmar att i första hand använda sig av den möjligheten. Årsmötet kommer enbart att behandla stämmofrågor. Den planerade presentationen efter årsmötet av aktuella avhandlingar med 1700-talstema är inställd.

Om du som medlem i föreningen vill delta på distans behöver vi ha din anmälan senast den 10 juni. Anmälan görs via e-post till info@1700-tal.se. Du får då en bekräftelse på att du är anmäld och cirka en halvtimme före mötet sänds en Zoom-länk till den e-postadress du uppgett. För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning (surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling, högtalare, mikrofon och webbkamera.

Rum Leufsta är beläget direkt till höger innanför huvudentrén till Carolina Rediviva. Där kan ett litet antal medlemmar delta. För att säkerställa att antalet närvarande inte överskrider rummets kapacitet ur smittskyddshänseende vill vi att den som önskar delta på plats föranmäler detta senast måndag den 8 juni.

Frågor bevaras av ordförande Jonas Nordin jonas.nordin@kultur.lu.se eller skattmästare Annika Windahl Pontén annika.windahl@ponten.se

Observera att endast medlemmar i Sällskapet för 1700-talsstudier äger rätt att delta i årsmötet. Har du glömt att betala årets medlemsavgift går det ännu att göra. Vi välkomnar även nya medlemmar!

Styrelsen

Ladda ned dagordning.