Sjuttonhundratal digitaliserad

Den samlade digitaliseringen av tidigare årgångar av Sällskapet för 1700-talsstudiers årsskriftSjuttonhundratal har slutförts. I nuläget har fulltextversioner av alla årgångar förutom de två senaste publicerats online. Detta kommer även att vara principen för framtida digitaliseringar av årsboken. De digitala versionerna kan läsas via webbadressen septentrio.uit.no.