Sjuttonhundratal 2008

Fulltextversion

Innehåll:

JONAS NORDIN: Inledning | 3

OSKAR SJÖSTRÖM: Sekreta bihangen 1741 och deras idépolitiska bakgrund | 5

HENRIKA TANDEFELDT: Tacksägelser, troféer och en talmans död: politiska ceremonier och scener under krigsåren 1788—1790 | 25

MARIE-CHRISTINE SKUNCKE: Carl Peter Thunbergs japanska resa i 1770- och 1780-talens medier | 44

GÖRAN RYDÉN: System och föränderlighet i synen på det svenska bergsbruket under 1700-talet | 63

ANNA CULLHED: Känsla som kunskap: poesi och historia i Robert Lowths De sacra poesi Hebraeorum | 82

INGI SIGURDSSON: The publication of educational works for the people of Iceland and their reception, c. 1770—1830 | 99

Recensioner:

HISAYASU NAKAGAWA & ]OCHEN SCHLOBACH (red.), L’image de l’autre vue d’Asie et d’Europe| 125

ROBERT RIX, William Blake and the Cultures of Radical Christianity | 127

EMANUEL SWEDENBORG, Om darrningar | 129

GÖRAN NILZÉN, Carl Gyllenborg: en frihetstida hattpolitiker | 131

PATRIK WINTON, Frihetstidens politiska praktik: nätverk och offentlighet 1746—1766 | 132

JAKOB CHRISTENSSON (red.), Signums svenska kulturhistoria: gustavianska tiden | 134

JOHAN CEDERLUND, Classical Swedish architecture and interiors 1650—1840 | 135

SUSANNA SCHERMAN, Marieberg och 1700-talets kakelugnar | 137
SÄLLSKAPETS EGNA ANGELÄGENHETER | 140

VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 140

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING | 140

MEDLEMSMATRIKEL | 141

MEDVERKANDE I DENNA ÅRGÅNG | 143