Sjuttonhundratal 2005

Fulltextversion

Innehåll:

JAKOB CHRISTENSSON: Inledning | 3

DAVID DUNÉR: Polhems huvudvärk | 5

MARIA BERGGREN: Det vetenskapliga latinet i Emanuel Swedenborgs medicinska verk | 13

KRISTER ÖSTLUND: Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning | 30

KENNETH NYBERG: Linné, apostlarna och de utrikes forskningsresorna | 38

HJALMAR FORS: Patrioter och kosmopoliter i vetenskapen: om Sven Rinmans och Torbern Bergmans självbild | 59

SABRINA NORLANDER: En ny mytologi för varje behov: porträttkonst och antikanvändning i 1700-talets Europa | 76

MARGARETA BJÖRKMAN: Ett svenskt fruntimmers resa till Italien: Beata Charlotta Ekermans brev till Carl Sparre 1784—1785 | 93

Avhandlingsrecensioner:

DAVID DUNÉR, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi | 130

STEFAN EKMAN, “I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår”: Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet | 132

MATTIAS LEGNÉR, Fäderneslandets rätta beskrivning: mötet mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige | 134

ANNE-CHRISTINE LINDVALL, Bruket av personvers i Norrköpings tidningar 1760 till 1869 | 135

SOFIA LING, Kärringmedicin och vetenskap: läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770—1870 | 136

CAROLA NORDBÄCK, Samvetets röst: om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige | 137

CHARLOTTA WOLFF, Vänskap och makt: den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike | 139

Övriga recensioner:

HANS HELANDER, Neo-Latin literature in Sweden in the Period 1620—1720: Stylistics, Vocabulary and Characteristic Ideas | 142

SVAVAR SIGMUNDSSON (red.), Norden och Europa 1700—1830: synvinklar på ömsesidigt kulturellt inflytande. Rapport från en konferens i Reykjavik 14—15 juni 2002 | 143

MARIE-CHRISTINE SKUNCKE (red.), Media and Political Culture in the Eighteenth Century | 144

LARS-JOHAN STIERNSTEDT, Vår man i Rom: överintendenten Carl Fredric Fredenheims italienska resa 1787—1790 | 145

SAINT-SIMON, Minnen från Ludvig XIV:s hov 1691—1723 | 146

KRISTINA SÖDERPALM (utg.), Christopher Tärnströms journal: en resa mellan Europa och Sydostasien år 1746 | 151
SÄLLSKAPETS EGNA ANGELÄGENHETER | 153

MEDLEMSMATRIKEL | 154

ANVISNINGAR FÖR ARTIKELFÖRFATTARE | 156