Sjuttonhundratal 2004

Fulltextversion

Innehåll:

ANNA CULLHED & ANN ÖHRBERG: Inledning | 3

KARIN JOHANNISSON: Namn på känslor: nostalgi — en fallberättelse | 11

ANDERS JARLERT: Känslans frihet — tankar kring 1700-talets moderna problem | 28

JONAS LILIEQUIST: Manlighet och virilitet i 1700-talets Sverige | 34

KARIN HASSAN JANSSON: Lust som last: manlig åtrå i våldtäktsmål från 1700-talet | 52

MARTIN OLIN: Att avbilda passionerna | 65

MARIE-CHRISTINE SKUNCKE: Medier, retorik och känslor | 74

MATS MALM: Känsla och sinnlighet skilda från sinnena: om den estetiska intresselöshetens grunder | 95

OTTO FISCHER: »Ty må jag för mig sjelf utgjuta mina tårar»: Nordenflychts Den sörgande Turtur-Dufwan | 113

ROLAND LYSELL: Känslans stasis och modersgestaltens framträdelseformer hos Bengt Lidner — ett romantikens perspektiv | 131

Recensioner avhandlingar:

EDDA MANGA, Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag: en studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodriguez tänkande. | 149

FOLKE NIBELIUS, Lord Bolingbroke (1678—1751) and history: a comparative study of Bolingbroke’s politico-historical works and a selection of contemporary texts as to themes and vocabulary | 153

Övriga recensioner:

RAINER KNAPAS, Monrepos. Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland| 154

MARIE-CHRISTINE SKUNCKE & HENRIKA TANDEFELDT (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol: frihetstidens politiska kultur 1766—1772 | 156

ELEANOR WIKBORG, The Lover as Father Figure in Eigbteenth-Century Women’s Fiction | 161

KARIN ÅDAHL M.FL. (red.), Minnet av Konstantinopel: den osmansk-turkiska 17OO-talssamingen på Biby | 163
SÄLLSKAPETS EGNA ANGELÄGENHETER | 165

MEDLEMSMATRIKEL | 166

ANVISNINGAR FÖR ARTIKELFÖRFATTARE | 168