Placing Medea: Transfer, Spatiality, and Gender in Europe 1750−1800

Välkommen till det internationella symposiet “Placing Medea: Transfer, Spatiality, and Gender in Europe 1750−1800”, vid Uppsala Universitet och Stockholm Universitet, 25−26 april. Keynote-talare är professor Edith Hall, King’s College, London, och professor Fiona Macintosh, Oxford University.

Kontaktperson: Anna Cullhed, anna.cullhed@littvet.su.se.