Anmälan till SWECS19: 1700-talets rum och platser

Du anmäler dig till konferensen genom att fylla i detta formulär och därefter snarast möjligt betala konferensavgiften och ev. tillval enligt instruktionerna nedan.

Konferensavgift

Medlem i 1700-talssällskapet, ordinarie: 950 kr
Medlem i 1700-talssällskapet, student/doktorand: 750 kr
Ej medlem, ordinarie: 1.350 kr
Ej medlem, student/doktorand: 1.000 kr

Medlemskap (tillval)

För den som så önskar är det möjligt att bli medlem i 1700-talssällskapet i samband med anmälan och på så vis betala den lägre konferensavgiften. Lägg i så fall till 300 kr (ordinarie) eller 150 kr (student/doktorand) på totalbeloppet; se nedan under ”Betalning”.

Middagsavgift (tillval)

Alla deltagarkategorier: 450 kr

Betalning

Summan av tillämplig konferensavgift och ev. tillval (middag, medlemskap) betalas till Sällskapet på plusgirokonto 32 93 90-9, alternativt från utlandet till bankkonto i Nordea med IBAN: SE12 9500 0099 6042 0329 3909 samt BIC: NDEASESS. Glöm ej att ange namn och e-postadress samt att betalningen avser SWECS19! (För ny medlem ange ”SWECS19 + medlemsavgift” och såväl epost- som postadress.) Det går också att få kostnaden fakturerad genom att ange faktureringsadress i formuläret nedan.

________________________________________