Nytt internationellt redaktionsråd för årsskriften

Huvudredaktören för Sjuttonhundratal ger glädjande ge besked om att tidskriften har fått tolv medlemmar till sitt internationella redaktionsråd. Det har varit vårens satsning för att höja tidskriftens kvalitet ytterligare och bredda nätverket av medarbetare och läsare. Redaktionsrådet uppvisar god spridning geografiskt och ämnesmässigt, men redaktionen välkomnar förstås alltid förslag på ytterligare tillskott till rådet. Medlemmarna har enligt egen utsago varierande kunskaper i skandinaviska språk, men de flesta har berört Norden i sin forskning. Se medlemmarna i det internationella redaktionsrådet på årsskriftens sida.