Ny styrelse

Vid årsmötet som hölls i samband med konferensen Vardagsliv i Uppsala den 8 maj 2015 fick Sällskapet en ny styrelse. Ny ordförande är Kenneth Nyberg, historiker verksam i Göteborg, och ny vice ordförande är Sabrina Norlander-Eliasson, som är konstvetare i Stockholm. Andra nya tillskott till styrelsen är Elena Dahlberg, latinist i Uppsala, Annie Mattsson, litteraturvetare i Uppsala, samt Jacob Orrje, vetenskapshistoriker i Uppsala.