Ny styrelse 2020–2021

Sällskapet för 1700-talsstudier höll årsmöte i Uppsala och via elektronisk länk den 11 juni 2020. Efter årsmötet ser styrelsen ut på följande sätt: Jonas Nordin (ordförande), professor i bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet; FD Brita Planck (vice ordförande), projektutvecklare, Västergötlands museum; FD Linn Holmberg (sekreterare), forskare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet; FD Annika Windahl Pontén (skattmästare), besökskoordinator vid Uppsala universitet; FD Johannes Ljungberg (huvudredaktör årsskrift), postdoc vid Centre for Privacy studies, Köpenhamns universitet; Christoper Landstedt (webbredaktör), doktorand i konsthistoria vid Stockholms universitet; Tim Berndtsson, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet; FD Måns Jansson, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet; Vera Sundin, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Här kan du ladda ned sällskapets verksamhetsberättelse för 2019–2020.