Nordenflychts “Fruentimrets Försvar” översatt i tvåspråkig volym

nordenflychtEfter 250 år utges Hedvig Charlotta Nordenflychts genmäle till Rousseau i kvinnofrågan, som hon så intensivt önskade skulle bli översatt och utgöra en brandfackla i den europeiska diskussionen, i en tvåspråkig volym med fransk och engelsk text. Boken släpps i samband med den internationella Rousseaukonferensen på Vitterhetsakademien i Stockholm den 8–10 september 2016.

Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763), en av de stora svenska poe- terna, var en tidig förkämpe för jämställdhet mellan kvinnor och män. När den franske losofen Jean-Jacques Rousseau, som hon dittills beundrat, i en skrift visade sig som kvinnoföraktare gick hon omedelbart till anfall. Hennes långa dikt Fruentimrets försvar emot J. J. Rousseau medborgare i Genève (1761) samlar exempel på att kvinnor genom världshistorien nått lika högt som män. Nordenflychts lärda inledning motsäger effektivt Rousseaus fördömanden. Hon ville ha texten översatt till franska och latin för att den skulle utgöra ett slagkraftigt inlägg i debatten. Efter 250 år har nu hennes önskan uppfyllts! Det har skett inom ramen för det Rousseauprojekt som drivs av fil dr Jennie Nell vid Stockholms universitet. Françoise Sule har översatt Nordenflycht till franska, Alan Crozier till engelska, och professorn i idéhistoria Elisabeth Mansén har skrivit ett initierat förord. Boken släpps den 8 september då den internationella konferensen ”Jean-Jacques Rousseau och Sverige” inleds på Vittherhetsakademien i Stockholm.

Kontaktperson för ytterligare uppgifter och recensionsexemplar: Jennie Nell, jennie.nell@littvet.su.se.