Between Reformation and Revolution, 31 aug – 1 sept

Den 31 augusti till 2 september 2017 anordnar det norska sällskapet för 1700-talsstudier konferensen “Between Reformation and Revolution: The Cultural and Political Conflicts of the 18th Century” i Trondheim. Forskare från alla discipliner bjuds in för att diskutera spänningarna mellan reformationens kulturella arv och det långa 1700-talets radikala upplysning.

Mer information om konferensen finns här:
http://www.1700-tallet.no/konferanse2017/