Medverka i antologi om estetikens heteronomi

I forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus (Södertörns högskola) studeras den omfattande estetiska heteronomi som utmärkte den brittiska och tyska diskursen under 1700-talet. Vill du medverka i projektets kommande antologi Aesthetic Heteronomy: Beyond Autonomy in British and German Tradition?

Läs mer i antologins call for contributions. Du kan även läsa mer om projektet här. Deadline för abstracts är 1 december 2017.