Kungliga bibliotekets nya Sueciabas

Den 24 maj lanserades Kungliga bibliotekets nya Sueciabas där alla teckningar och gravyrer som hör till Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna finns samlade på ett ställe: https://suecia.kb.se.

Basen innehåller drygt 1 350 bilder. Alla är tillgängliga i högupplöst format och fria att ladda ner och återanvända utan begränsningar.

Suecia Antiqua et hodierna är ett topografiskt planschverk med vilket militären och arkitekten Erik Dahlbergh ville visa upp alla sevärdheter i 1600-talets Sverige. Verket utarbetades mellan åren 1661 och 1715 och bilderna är det äldsta material som kan ge en systematisk framställning av ett förgånget Sverige.

Under sommaren och hösten berättar Kungliga biblioteket om materialet i utställningen “Bortom bergen bo ock folk”. Utställningskatalogen kan läsas här: http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:su-130451.