logo
logo

Kontakt

Kontakta gärna Sällskapet för 1700-talsstudier med frågor om Sällskapet och dess verksamhet. Ställ din e-post till info@1700-tal.se, så vidarebefordras den till berörd instans.

Sällskapets postadress är:

Sällskapet för 1700-talsstudier
c/o Annika Windahl Pontén
Styrbjörnsgatan 12
753 34 Uppsala

Recensionsexemplar kan sändas direkt till redaktören för årsskriftens recensionsavdelning:

Alfred Sjödin
Box 201
221 00 Lund

E-post: alfred.sjodin@litt.lu.se.