Konferens om Fredrik Henrik af Chapman i Karlskrona

Den 3–4 oktober 2019 anordnar Marinmuseum i Karlskrona en internationell vetenskaplig konferens om den framstående skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808). Arrangörerna efterlyser nu förslag på papers till konferensen, vilka jämte ett CV inlämnas senast den 19 april. För närmare information se bifogad inbjudan.