Kallelse till årsmöte 23 maj 2019

Härmed kallas Sällskapets medlemmar till ordinarie årsmöte torsdagen den 23 maj 2019 kl. 13.00 i Drottning Victorias salong, Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunns- vägen 24, Stockholm.

Röstberättigade vid årsmötet är de som var medlemmar under 2018 eller som är det vid tidpunkten för mötets genomförande.