Inbjudan till temanummer av årsskriften

1700-talet sedan 1700-talet: historiografi och kulturarv i tvärvetenskaplig belysning.
2019 års upplaga av Sjuttonhundratal planeras som ett temanummer med historiografiskt perspektiv. Med avstamp i den konferens som hölls i Uppsala i oktober 2017 önskar redaktionen bidra till kunskap om 1700-talet som idé, koncept och historisk period. Bidragen kan till exempel behandla seklet i litterära, visuella, filmiska, musikaliska och sceniska gestaltningar. De kan analysera (arbetet med) restaureringar och utställningar om 1700-talet. Ett annat möjligt perspektiv är att diskutera tankegods som har varit betydelsefulla sedan 1700-talet eller som förknippas med upplysningen i bredaste bemärkelse. Läs mer i call for papers.