Forskningsfronten

16 maj kl 12.30-16 (ca) presenteras och diskuteras fyra nya avhandlingar med 1700-talsforskning vid Börshuset i Stockholm. Läs mer