Föreläsning om Umeåprästen Pehr Stenbergs självbiografi

Fredrik Elgh, projektledare för Pehr Stenberg-projektet, håller en föreläsning i Kungliga biblioteket onsdagen den 12 oktober kl. 17.30: ”Levande levernesbeskrivning – utgivningen av Umeåprästen Pehr Stenbergs självbiografi”.

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är en unik och öppenhjärtig självbiografi från åren 1758 – 1807. Vi får följa Pehr Stenberg från hans tidiga barndom som fattig bondpojk, via skolgång i Umeå och studier vid Åbo Akademi, till präst i Umeå.

Manuskripten ingår i KB:s samlingar och har nyligen transkriberats och utgivits.

För mer information, se KB:s hemsida.