Call for papers

Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar ett endagsseminarium med temat Det sinnliga 1700-talet den 7 oktober 2016. Syftet är att föra fram aktuella perspektiv på forskning kring sinnenas historia under 1700-talet och skapa tvärvetenskapliga kontakter mellan forskare med närliggande forskningsintressen.

Sinnenas historia under det långa 1700-talet kan studeras genom såväl framställningar av sinnesintryck, historieteoretiska frågor och teorier kring sinnesupplevelser som experimentell forsking. Idéhistoriska perspektiv på sinnen och sinnesförnimmelser, också i egenskap av moralfilosofiskt problem, ingår likaså i temat för seminariet.

Vi tar emot presentationsförslag i anknytning till exempelvis 1700-talets akustiska landskap, upplevelser av ljus och mörker, sinnenas begreppshistoria eller de möjligheter som nya teknologier öppnar för att framställa sinnenas historia. Vid sidan av litteraturhistoriska källor innehåller också källmaterial som mera sällan används inom sinnenas historia, till exempel myndighetsarkiv, samtida vittnesmål om sinnesförnimmelser. Vi välkomnar gärna även presentationer av forskning som fortfarande befinner sig på idéstadiet, särskilt vad gäller experimentella synvinklar. Det går också bra att anknyta till seminarietemat med historiografiska frågeställningar.

Deadline för abstrakt på en sida är 23.6.2016. De skickas in med kontaktuppgifter till Panu Savolainen (panu.savolainen@utu.fi). Presentationerna på 20 minuter kan hållas på finska, svenska eller engelska. Seminariet är gratis.