logo
logo

Årsskriften

English version

För att läsa aktuella och äldre nummer besök tidskriftens egen webbplats: https://septentrio.uit.no/index.php/1700

1700-tal

Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies

En internationell mångvetenskaplig peer review-granskad open access-tidskrift. Publiceringen av Sjuttonhundratal möjliggörs genom stöd av The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences.

Utgiven av Sällskapet för 1700-talsstudier (Sverige) i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier, Norsk selskap for 1700-tallsstudier, Dansk Selskab for 1700-talsstudier och Félag um átjándu aldar fræði.

Innehållsförteckningar och summaries för publicerade årsskrifter

Online-version

Från år 2004 ger Sällskapet för 1700-talsstudier ut årsboken 1700-tal (fram till 2018 hette årsskriften Sjuttonhundratal). Den avser att vara ett forum för forskning om 1700-talet inom humaniora och samhällsvetenskap. En tvärvetenskaplig diskussion om 1700-talet får här sin givna plats.

1700-tal välkomnar bidrag på skandinaviska språk, engelska, franska och tyska i form av artiklar, liksom recensioner av nordisk och internationell vetenskaplig litteratur med anknytning till det långa 1700-talet.

Information till skribenter

Redaktion:

Svensk redaktör och huvudredaktör: Johannes Ljungberg, Köpenhamns universitet.

Finsk redaktör: Johanna Ilmakunnas, Helsingfors universitet.

Norsk redaktör: Per Pippin Aspaas, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Dansk redaktör: Søren Peter Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, Ballerup, och Lasse Horne Kjældgaard, Roskilde Universitet.

Isländsk redaktör: Hrefna Róbertsdóttir, Þjóðskjalasafn Íslands (Islands nationalarkiv), Reykjavík.

Recensionsredaktörer: Alfred Sjödin, Lunds universitet; Charlotta Wolff, Turku yliopisto; Thomas Slettebø, UiT Norges arktiske universitet, Jens Bjerring-Hansen, Københavns Universitet, Margrét Eggertsdóttir, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, Reykjavík.

Redaktionsråd:

Pierre-Yves Beaurepaire, Nice; Jacqueline Van Gent, Western Australia; Knud Haakonssen, St. Andrews & Erfurt; Karin Hoff, Göttingen; Lazlo Kontler, Budapest; Thomas Munck, Glasgow; Kristoffer Neville, California; Michael North, Greifswald; Karen D. Oslund, Towson; Éric Schnakenbourg, Nantes; Helen Watanabe-O’Kelly, Oxford; Michael Yonan, Missouri.

Language consultant: PhD Mark Davies, Lund University
Open Access adviser: Jan Erik Frantsvåg, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø.