logo
logo

1700-talsseminariet

Tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet, vårterminen 2020

Vårens två resterande tvärvetenskapliga 1700-talsseminarier är tyvärr inställda.

Seminariet stöds av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och kontaktperson för seminariet är Ann Öhrberg (ann.ohrberg@littvet.uu.se).

Väl mött!

Ann Öhrberg