1700-talets rum och platser

Välkommen till 2019 års nationella 1700-talskonferens (SWECS19) på temat ”1700-talets rum och platser”! Under tre dagar kommer ett 40-tal deltagare från en rad olika discipliner och institutioner att träffas på Kristinehovs Malmgård, Nationalmuseum och Drottningholms slott för att utbyta tankar, idéer och kunskap om olika aspekter av 1700-talets platser, rum och spatialitet i vidare mening. Flertalet av deltagarna kommer från Sverige, men programmet innehåller även en handfull bidrag från andra länder i främst Nord- och Västeuropa.

De ca 35 programpunkterna uppvisar en stor bredd och variationsrikedom i ämnesval och perspektiv, samtidigt som de alla på olika sätt bidrar till att belysa temat så som det formulerades i Sällskapets call for papers hösten 2018. Konferensen inleds med en plenarföreläsning av Penelope J. Corfield från Royal Holloway London, som i juli 2019 valdes till president i det internationella 1700-talssällskapet ISECS.

SWECS19 anordnas av det svenska Sällskapet för 1700-talsstudier i samarbete med Portal 1700 vid Stockholms universitet och med generöst stöd från Magnus Bergvalls Stiftelse.

Konferensprogram, inklusive abstracts, kan du hitta här. För mer information om konferenstemat ”1700-talets rum och platser”, se Call for papers (nu stängt).

Hålltider

Registreringen öppnar kl. 12.30 torsdagen den 10 oktober på Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Stockholm. Programmet inleds kl. 13.00 med en välkomsthälsning och Penelope Corfields keynote, och avslutas med lunch kl. 13.15 lördagen den 12 oktober. På torsdagskvällen den 10 oktober inbjuder vi till guidad visning på Nationalmuseum med efterföljande mingel och lansering av årets utgåva av Sjuttonhundratal. Konferensmiddagen ges kvällen därpå. Eftermiddagen den 12 oktober finns möjlighet att delta i en exkursion till Drottningholms slott med återkomst till Stockholm senast kl. 16.00. Se det fullständiga programmet (publiceras här ca en månad före konferensen) för mer detaljerade upplysningar samt diverse praktisk information.

Anmälan

Anmälan till SWECS19 var öppen till och med den 25 september 2019.

Konferensavgiften för ordinarie medlemmar i Sällskapet är 950 kr och för medlemmar som är studenter/doktorander 750 kr. Motsvarande avgift för icke medlemmar är 1.350 kr (ordinarie) resp. 1.000 kr (student/doktorand). För konferensmiddagen den 11 oktober (tillval) tillkommer en kostnad om 450 kr.

Sällskapets årsavgift är f.n. 300 kr för ordinarie medlem och 150 kr för student/doktorand. För den som så önskar är det möjligt att bli medlem i samband med konferensanmälan och på så vis betala den lägre konferensavgiften.

Frågor?

Frågor om #SWECS19 besvaras via epost på adress swecs19@1700-tal.se.