Between Reformation and Revolution, 31 aug – 1 sept

Den 31 augusti till 2 september 2017 anordnar det norska sällskapet för 1700-talsstudier konferensen ”Between Reformation and Revolution: The Cultural and Political Conflicts of the 18th Century” i Trondheim. Forskare från alla discipliner bjuds in för att diskutera spänningarna mellan reformationens kulturella arv och det långa 1700-talets radikala upplysning.

Mer information om konferensen finns här:
http://www.1700-tallet.no/konferanse2017/

Sällskapet Gustaf III

Gustaf III får nytt sällskap

Sällskapet Gustaf III grundades den 24 januari 2017. Syftet är att främja forskning och sprida kännedom om Gustaf III, hans person, författarskap, politik och närmaste krets. Därtill ska sällskapet verka för att uppmärksamma viktiga aspekter av gustavianskt kulturliv genom att aktualisera bortglömda teater- och musikstycken samt gustavianska författare, kompositörer, musiker och konstnärer.

Fortsätt läsa Sällskapet Gustaf III

Anna Maria Lenngrens upplysning: Ett 200-årsjubileum

8-9 mars, Konferens och konserter på Riddarhuset

I vår tid är Anna Maria Lenngren (född Malmstedt, 1754-1817) främst berömd som poet och som en av Stockholms Postens vassaste pennor. Trots att hon är en av Sveriges genom tiderna mest uppskattade skalder har det forskats förvånansvärt lite kring hennes verk. Den 8 mars – den internationella kvinnodagen – 2017 är det 200 år sedan Lenngrens dödsdag. Forskningsprojektet Performing Premodernity* och det nystartade Lenngrensällskapet uppmärksammar i samband med detta Lenngren och hennes diktning genom en tvådagars konferens om Lenngrens roll som upplyst kvinna i 1700-talets Sverige, och önskar genom två musikevenemang – i samarbete med Drottningholms Barockensemble – stimulera och uppmuntra till ny forskning om författaren. Detta 200-årsjubileum äger rum på Riddarhuset i Stockholm 8-9 mars. Såväl föreläsningar som konserter är öppna för allmänheten.

En rad framstående forskare från olika svenska lärosäten har bjudits in och kommer att föreläsa mellan kl 10 och 17 båda dagarna. Den första konferensdagen, 8 mars, fokuserar på Lenngrens utbildning och hennes väg in i litteraturen som operaöversättare. Dagen avslutas i Riddarhussalen med en konsertant uppsättning av Lenngrens översättning av operan Lucile (1776, franskt libretto av Marmontel, med musik av Grétry). Musiken spelas av Drottningholms Barockensemble under ledning av Performing Premodernitys Mark Tatlow. Lucile var inte bara Lenngrens första operaöversättning utan även den första opéra-comique som sattes upp på svenska. Det är minst sagt anmärkningsvärt att en endast 22 år gammal kvinna vid denna tid stod för översättningen som med stor succé sattes upp på Kongl. Svenska Theatren. Lenngrens företal till Lucile var dedicerat till hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta, hertig Karls gemål, och har kommit att bli känt som något av Lenngrens mest explicit uttryckta åsikter om kvinnors rätt till vittert arbete. Företalet kommer att läsas upp av skådespelerskan Stina Ekblad.

Dag två, 9 mars, handlar om hur Anna Maria Lenngren reflekterade kring rollen som lärd kvinna och om hur hon relaterade till fransk respektive svensk upplysning. Denna dag avslutas med en hyllningskonsert på Riddarhuset med Drottningholms barockensemble, skådespelerskan Stina Ekblad och sångerskan Sofia Niklasson. Föreställningen kommer att innehålla såväl musik och sång från Lenngrens samtid, samt recitation av Lenngrens och andra kvinnliga 1700-talspoeters texter. Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap och känd från podden ’Den svenska musikhistorien’, har i samarbete med Drottningholms Barockensemble utarbetat denna kvälls program och kommer att agera konferencier.

Anmälan till de kostnadsfria föreläsningarna görs till maria.gullstam@teater.su.se senast 24 februari, och konsertbiljetter kan köpas (för 150 kr/st) på www.billetto.se

Varmt välkomna!
Maria Gullstam, Ordförande i Lenngrensällskapet och doktorand inom Performing Premodernity

* Performing Premodernity är ett femårigt, tvärvetenskapligt och internationellt forskningsprojekt (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, baserat vid Stockholms universitet) om sex forskare som studerar teater- och musikideal under perioden 1760-1815. www.performingpremodernity.com

Föreläsning om Umeåprästen Pehr Stenbergs självbiografi

Fredrik Elgh, projektledare för Pehr Stenberg-projektet, håller en föreläsning i Kungliga biblioteket onsdagen den 12 oktober kl. 17.30: ”Levande levernesbeskrivning – utgivningen av Umeåprästen Pehr Stenbergs självbiografi”.

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är en unik och öppenhjärtig självbiografi från åren 1758 – 1807. Vi får följa Pehr Stenberg från hans tidiga barndom som fattig bondpojk, via skolgång i Umeå och studier vid Åbo Akademi, till präst i Umeå.

Manuskripten ingår i KB:s samlingar och har nyligen transkriberats och utgivits.

För mer information, se KB:s hemsida.

Nordenflychts ”Fruentimrets Försvar” översatt i tvåspråkig volym

nordenflychtEfter 250 år utges Hedvig Charlotta Nordenflychts genmäle till Rousseau i kvinnofrågan, som hon så intensivt önskade skulle bli översatt och utgöra en brandfackla i den europeiska diskussionen, i en tvåspråkig volym med fransk och engelsk text. Boken släpps i samband med den internationella Rousseaukonferensen på Vitterhetsakademien i Stockholm den 8–10 september 2016.

Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763), en av de stora svenska poe- terna, var en tidig förkämpe för jämställdhet mellan kvinnor och män. När den franske losofen Jean-Jacques Rousseau, som hon dittills beundrat, i en skrift visade sig som kvinnoföraktare gick hon omedelbart till anfall. Hennes långa dikt Fruentimrets försvar emot J. J. Rousseau medborgare i Genève (1761) samlar exempel på att kvinnor genom världshistorien nått lika högt som män. Nordenflychts lärda inledning motsäger effektivt Rousseaus fördömanden. Hon ville ha texten översatt till franska och latin för att den skulle utgöra ett slagkraftigt inlägg i debatten. Efter 250 år har nu hennes önskan uppfyllts! Det har skett inom ramen för det Rousseauprojekt som drivs av fil dr Jennie Nell vid Stockholms universitet. Françoise Sule har översatt Nordenflycht till franska, Alan Crozier till engelska, och professorn i idéhistoria Elisabeth Mansén har skrivit ett initierat förord. Boken släpps den 8 september då den internationella konferensen ”Jean-Jacques Rousseau och Sverige” inleds på Vittherhetsakademien i Stockholm.

Kontaktperson för ytterligare uppgifter och recensionsexemplar: Jennie Nell, jennie.nell@littvet.su.se.

Workshop om ”1700-talsforskningen och samlingarna”

Den 17–18 november anordnas en workshop i Göteborg på temat ”1700-talsforskningen och samlingarna”. Tanken är att samla ett 30-tal deltagare från universitetsvärlden och institutioner som museer, arkiv, akademier och bibliotek för att diskutera hur samverkan och samarbete kan utvecklas för att främja svensk 1700-talsforskning. Fokus ligger särskilt på frågor i anslutning till de möjligheter och utmaningar digitaliseringen aktualiserar.

För närmare information om innehåll, inbjudna talare och anmälan klicka här. Antalet platser är begränsat, men den som anmäler sig senast den 31 augusti får besked om deltagande senast den 7 september.

Call for papers

Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar ett endagsseminarium med temat Det sinnliga 1700-talet den 7 oktober 2016. Syftet är att föra fram aktuella perspektiv på forskning kring sinnenas historia under 1700-talet och skapa tvärvetenskapliga kontakter mellan forskare med närliggande forskningsintressen.

Sinnenas historia under det långa 1700-talet kan studeras genom såväl framställningar av sinnesintryck, historieteoretiska frågor och teorier kring sinnesupplevelser som experimentell forsking. Idéhistoriska perspektiv på sinnen och sinnesförnimmelser, också i egenskap av moralfilosofiskt problem, ingår likaså i temat för seminariet.

Vi tar emot presentationsförslag i anknytning till exempelvis 1700-talets akustiska landskap, upplevelser av ljus och mörker, sinnenas begreppshistoria eller de möjligheter som nya teknologier öppnar för att framställa sinnenas historia. Vid sidan av litteraturhistoriska källor innehåller också källmaterial som mera sällan används inom sinnenas historia, till exempel myndighetsarkiv, samtida vittnesmål om sinnesförnimmelser. Vi välkomnar gärna även presentationer av forskning som fortfarande befinner sig på idéstadiet, särskilt vad gäller experimentella synvinklar. Det går också bra att anknyta till seminarietemat med historiografiska frågeställningar.

Deadline för abstrakt på en sida är 23.6.2016. De skickas in med kontaktuppgifter till Panu Savolainen (panu.savolainen@utu.fi). Presentationerna på 20 minuter kan hållas på finska, svenska eller engelska. Seminariet är gratis.

Kungliga bibliotekets nya Sueciabas

Den 24 maj lanserades Kungliga bibliotekets nya Sueciabas där alla teckningar och gravyrer som hör till Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna finns samlade på ett ställe: https://suecia.kb.se.

Basen innehåller drygt 1 350 bilder. Alla är tillgängliga i högupplöst format och fria att ladda ner och återanvända utan begränsningar.

Suecia Antiqua et hodierna är ett topografiskt planschverk med vilket militären och arkitekten Erik Dahlbergh ville visa upp alla sevärdheter i 1600-talets Sverige. Verket utarbetades mellan åren 1661 och 1715 och bilderna är det äldsta material som kan ge en systematisk framställning av ett förgånget Sverige.

Under sommaren och hösten berättar Kungliga biblioteket om materialet i utställningen ”Bortom bergen bo ock folk”. Utställningskatalogen kan läsas här: http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:su-130451.

Årsmöte 2016

16 maj kl 15.30-16 (ca) håller sällskapet sitt ordinarie årsmöte i Svenska Akademiens Ljusgård i Börshuset vid Stortorget i Stockholm, gatuadress Källargränd 4.

Mer information, samt dagordning, finns i kallelsen.