logo
logo

Bli medlem

Avgiften för medlemskap i Sällskapet för 1700-talsstudier är 300 kr/år för ordinarie enskild medlem, 150 kr för studerande och doktorander, 500 kr för svensk institution samt 600 kr för utländsk institution.

Medlemsavgiften betalas till postgiro 32 93 90-9. Glöm ej att uppge namn och adress, gärna även e-postadress.

Från utlandet kan betalning ske genom sällskapets konto på Nordea med IBAN: SE12 9500 0099 6042 0329 3909, samt BIC: NDEASESS.

Ändring av uppgift i medlemsförteckningen meddelas till skattmästaren:

Sällskapet för 1700-talsstudier
c/o Annika Windahl Pontén
Styrbjörnsgatan 12
753 34 Uppsala

E-post: treasurer@1700-tal.se