logo
logo

Årsskriften

English version

Sjuttonhundratal

Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies

En internationell mångvetenskaplig peer review-granskad open access-tidskrift

Utgiven av Sällskapet för 1700-talsstudier (Sverige) i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier, Norsk selskap for 1700-tallsstudier, Dansk Selskab for 1700-talsstudier och Félag um átjándu aldar fræði.

Innehållsförteckningar och summaries för publicerade årsskrifter

Online-version

Från år 2004 ger Sällskapet för 1700-talsstudier ut årsboken Sjuttonhundratal. Den avser att vara ett forum för forskning om 1700-talet inom humaniora och samhällsvetenskap. En tvärvetenskaplig diskussion om 1700-talet får här sin givna plats.

Sjuttonhundratal välkomnar bidrag på skandinaviska språk, engelska, franska och tyska i form av artiklar, liksom recensioner av nordisk och internationell vetenskaplig litteratur med anknytning till det långa 1700-talet.

Information till skribenter

Redaktion:

Svensk redaktör och huvudredaktör: My Hellsing, Uppsala University.

Finsk redaktör: Johanna Ilmakunnas, University of Helsinki, Helsinki.

Norsk redaktör: Per Pippin Aspaas, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø.

Dansk redaktör: Søren Peter Hansen, Technical University of Denmark, Ballerup, och Lasse Horne Kjældgaard, Roskilde University.

Isländsk redaktör: Hrefna Róbertsdóttir, University of Iceland, Reykjavík.

Recensionsredaktörer: Alfred Sjödin, Lund University; Henrika Tandefelt, University of Helsinki; Thomas Slettebö, University of Bergen. Jens Bjerring-Hansen, University of Copenhagen. Margrét Eggertsdóttir, The Arni Magnusson Institute for Icelandic studies, Reykjavík.

Redaktionsråd:

Pierre-Yves Beaurepaire, Nice; Jacqueline Van Gent, Western Australia; Knud Haakonssen, Sussex; Karin Hoff, Göttingen; Lazlo Kontler, Budapest; Thomas Munck, Glasgow; Kristoffer Neville, California; Michael North, Greifswald; Karen D. Oslund, Towson; Éric Schnakenbourg, Nantes; Helen Watanabe-O’Kelly, Oxford; Michael Yonan, Missouri.

Language consultant: PhD Mark Davies, Lund University
Open Access adviser: Jan Erik Frantsvåg, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø.

Bring a friend or two for good measure. Popular replica watches uk restaurants, social clubs, and specialized watch enthusiast meet-ups such as Red Bar are good venues. The more watch-literate rolex replica uk witnesses on hand, the better. If one's proposed trading partner is a sincere enthusiast acting in good rolex replica uk faith, he should be reassured by these measures. Any reluctance rolex replica uk to deal in person, in the company of witnesses, or in an active public location should be viewed as a serious red replica watches sale flag and cause to reconsider. One's bank can serve as an excellent setting for a private trade. In addition to the public factor, the presence of cameras, and a high physical replica watches sale security presence, a bank can offer immediate access to a safe deposit rolex replica uk box where the received watch can be left secure. With his new watch in a safe, an owner can depart without carrying valuables.