logo
logo

Årsskriften

English version

Sjuttonhundratal

Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies

En internationell mångvetenskaplig peer review-granskad open access-tidskrift. Publiceringen av Sjuttonhundratal möjliggörs genom stöd av The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences.

Utgiven av Sällskapet för 1700-talsstudier (Sverige) i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier, Norsk selskap for 1700-tallsstudier, Dansk Selskab for 1700-talsstudier och Félag um átjándu aldar fræði.

Innehållsförteckningar och summaries för publicerade årsskrifter

Online-version

Från år 2004 ger Sällskapet för 1700-talsstudier ut årsboken Sjuttonhundratal. Den avser att vara ett forum för forskning om 1700-talet inom humaniora och samhällsvetenskap. En tvärvetenskaplig diskussion om 1700-talet får här sin givna plats.

Sjuttonhundratal välkomnar bidrag på skandinaviska språk, engelska, franska och tyska i form av artiklar, liksom recensioner av nordisk och internationell vetenskaplig litteratur med anknytning till det långa 1700-talet.

Information till skribenter

Redaktion:

Svensk redaktör och huvudredaktör: My Hellsing, Uppsala University.

Finsk redaktör: Johanna Ilmakunnas, University of Helsinki, Helsinki.

Norsk redaktör: Per Pippin Aspaas, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø.

Dansk redaktör: Søren Peter Hansen, Technical University of Denmark, Ballerup, och Lasse Horne Kjældgaard, Roskilde University.

Isländsk redaktör: Hrefna Róbertsdóttir, University of Iceland, Reykjavík.

Recensionsredaktörer: Alfred Sjödin, Lund University; Charlotta Wolff, University of Turku; Thomas Slettebö, UiT The Arctic University of Norway. Jens Bjerring-Hansen, University of Copenhagen. Margrét Eggertsdóttir, The Arni Magnusson Institute for Icelandic studies, Reykjavík.

Redaktionsråd:

Pierre-Yves Beaurepaire, Nice; Jacqueline Van Gent, Western Australia; Knud Haakonssen, St. Andrews & Erfurt; Karin Hoff, Göttingen; Lazlo Kontler, Budapest; Thomas Munck, Glasgow; Kristoffer Neville, California; Michael North, Greifswald; Karen D. Oslund, Towson; Éric Schnakenbourg, Nantes; Helen Watanabe-O’Kelly, Oxford; Michael Yonan, Missouri.

Language consultant: PhD Mark Davies, Lund University
Open Access adviser: Jan Erik Frantsvåg, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø.