logo
logo

1700-talsseminariet

Varmt välkomna till det tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet, vårterminen 2019

Programmet för vårens seminarier är nu i stort sett klart, med reservation för att det kan tillkomma ytterligare seminarier.  Seminariet stöds av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och kontaktperson för seminariet är Ann Öhrberg (ann.ohrberg@littvet.uu.se).

Väl mött!

Ann Öhrberg

Program våren 2019

Onsdagen den 20 februari, 14.14–16.00
Lokal: 6-0022
Professor Anna Cullhed, Stockholms universitet, ”Katastrofens medium. Medea som text, genre och föreställning 1750-1800”.
Ordförande: Ann Öhrberg

Torsdagen den 25 april, 13.15–15.00
Lokal: 6-0031
Professor Lena Halldenius, Lunds universitet. Presentation av forskning om Mary Wollstonecraft. 
I samarbete med genusseminariet, Litteraturvetenskapliga institutionen. 
Ordförande: Anna Williams & Ann Öhrberg

Torsdagen den 9 maj, 13.15–15.00
Lokal: 6-0031
Andreas Klein, doktorand från Trondheims universitet presenterar sitt pågående projekt om Schefferus verk Lapponia(1673). 
I samarbete med högre seminariet i litteraturvetenskap.
Ordförande: Ann Öhrberg