logo
logo

1700-talsseminariet

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala är ett forum för 1700-talsintresserade över ämnes- och generationsgränser. Vid sammankomsterna presenteras och diskuteras pågående forskning och nyutkommen 1700-talslitteratur.

1700-talsseminariet finansieras under 2018 av Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Varmt välkomna!

Ann Öhrberg och Annie Mattsson

Program våren 2018

Torsdagen den 1 mars

Eng. parken 6-0031, kl. 15.15–17.00: Professor Linda Haverty Rugg, (University of California, Berkeley). ”Att bli och vara amerikan: två svenska bröder från Dalarna och sitt möte med en ’ny värld’ ”.

I samarbete med professor Anna Williams, Genusseminariet, Litteraturvetenskapliga institutionen.

Postseminarium

Presentation

”Att bli och vara amerikan: två svenska bröder från Dalarna och sitt möte med en ’ny värld’”. American Curiosities, en bok av Susan Scott Parrish som kom ut 2012, tar i betraktelse hur kontakt med nordamerikansk natur och ”Indianer” eller nordamerikanska infödingar påverkade europeiska vetenskapliga utvecklingar under Upplysningstiden. Men trots att hon börjar med en berättelse om ett brev som skrevs till Linnaeus av en svensk invandrare i Surinam, fokuserar hennes argument i stort sett på brittiska källor och engelsk historia. Min forskning följer i stället två bröder från en Dala-prästsläkt som studerade vid Uppsala universitet i slutet av 1600-talet, Andreas och Gustavus Hesselius. Gustavus var porträttmålare, den första i Pennsylvania. Han målade två infödingar på ett sätt som inte bara skildrar en unik kultur, utan även fångar individer. Andreas var präst, men han skriver huvudsakligen om natur och Lenape-folket, i Linnaeus anda avant la lettre. Jag kommer att tala om deras möte med infödingarna och naturen med hänvisning till ekokritisk teori.

Onsdagen den 14 mars

Eng. parken 6-0022, kl. 15.15–17.00 Professor Anna Grzeskowiak-Krwawicz (chef för Avdelningen för upplysningsstudier vid Polska Vetenskapsakademien / Institutet för litterära studier, Warsawa) och professor em. Bo Linderg, Göteborg: ”The Concept of ‘Liberty’ in Polish and Swedish Political Culture in the Eighteenth Century”

(Seminariet hålls på engelska.)

I samarbete med professor Maria Zadencka, Stockholms universitet

Postseminarium

Onsdagen den 11 april

Eng. parken, hus 6, Mallas salong, kl. 15.15–17.00: FD Ina Lindblom (Umeå universitet) presenterar sin nyligen utkomna avhandling om publicisten Carl Gustaf Gjörwell. Kommentator: professor Otto Fischer.

Onsdagen den 25 april

Eng. parken, Humanistiska teatern, 16.00-17.00: Professor Edith Hall (King’s College London), “Pushing the Boundaries of Operatic Convention and European Identity: Generic and Historical Perspectives on Georg Benda’s 1775 Medea

(Refreshments 17.00-17.30)

17.30-18.30: Professor Fiona Macintosh (Oxford University), “From hearth to Hades: adventures with Medea and ballet d’action”.

The lectures are open to the public and the event is a collaboration with Uppsala University, the research network AGORA, and the Interdisciplinary seminar for eighteenth-century studies.  (Föreläsningarna är en del av symposiet “Placing Medea: Transfer, Spatiality, and Gender 1750-1800”, 25-27 april 2018, arrangerat av Anna Cullhed, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.)

Onsdagen den 16 maj

Eng. parken 6-0031, 15.15–17.00: Dr Lawrence Klein (Chair of the History Faculty, University of Cambridge) ”The Culture of Politeness in Eighteenth-Century Britain”. (Seminariet hålls på engelska.)

I samarbete med prof. Otto Fischer, Avd. för retorik, Uppsala universitet samt FD Karl Axelsson, Södertörns högskola.

Kontaktperson för Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium är Ann Öhrberg (ann.ohrberg@littvet.uu.se).