logo
logo

1700-talsseminariet

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala är ett forum för 1700-talsintresserade över ämnes- och generationsgränser. Vid sammankomsterna presenteras och diskuteras pågående forskning och nyutkommen 1700-talslitteratur.

1700-talsseminariet finansieras under 2017 av Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Väl mött!
Ann Öhrberg

Program våren 2017

Onsdagen den 22 mars, kl 16:15–18:00

Lars Berglund och Maria Schildt, Musikvetenskapliga institutionen, UU: ”Fransk musik vid det svenska hovet ca. 1690-1720: om transfer, användning och lokal anpassning”.

Plats: Engelska parken – Engelska parken, sal 2-0047.

Lars Berglund och Maria Schildt presenterar sitt pågående projekt om digitaliseringen av en världsunik samling fransk hovmusik i Uppsala universitetsbibliotek (”Kungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690-1726: Ett katalogiserings- och digitaliseringsprojekt”).

Ordf.: Ann Öhrberg.
Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium och Musikvetenskapliga institutionen.

Efter seminariet samlas vi för postseminarium (ingen föranmälan behövs).

Så hittar du hit: Seminariet äger rum i Engelska parken, det campus som ligger bakom Carolina Rediviva, i hus 2. När du kommer in genom huvudingångens glasentré ligger hus 2 till vänster. Se även: http://www.engelskaparken.uu.se/Kvartersskiss/

Onsdagen den 19 april, kl 16:15 – 18:00

Helga Müllneritsch, University of Liverpool:”The Plural Identities of the Austrian Manuscript Recipe Book”.

Plats: Engelska parken, Sal 2-0076.

Samarrangemang med forskningsnoden Mediehistoria 1750-1850 samt projektet Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811.

Ordf.: Annie Mattsson.

Onsdagen den 10 maj, kl. 16:15 – 17:00

Ass. Prof. in Comparative Literature Karin Kukkonen (ILOS – University of Oslo): presenterar sin studie om romanen under 1700-talet: ”How the Novel Found its Feet”.

Lokal meddelas senare.

Ordf.: Ann Öhrberg.